Ansökningsnummer 200504302
Ansökningsdatum 2005-06-14
Registreringsnummer 375546
Registreringsdatum 2005-10-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-10-14
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 19

Verandor, ej av metall (byggnation); ytbeläggningar (byggnadsmaterial); träbrädor (byggnadsvirke); pergolor (konstruktioner); simbassänger (konstruktioner ej av metall).