n ETABL. 1876 nordqvists FISKEXPORT

Varumärke tillhör David Nordqvists Fiskexport Aktiebolag

Ansökningsnummer 201002469
Ansökningsdatum 2010-03-22
Registreringsnummer 412001
Registreringsdatum 2010-07-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-07-16
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 29

Fiskfiléer; fisk (ej levande); tonfisk; livsmedel beredda av fisk; konserverad fisk; fiskkonserver; fiskmjöl (livsmedel); saltad fisk; färdiglagade maträtter huvudsakligen bestående av kött, fisk, fjäderfä.

Klass: 31

Fiskebeten (levande); fiskmjöl (djurfoder); fiskyngel; valfiskfjäll (fågelfoder); levande fisk.

Klass: 40

Livsmedelsrökning.