IK En del av Industrikompetens

Varumärke tillhör Industrikompetens i Östergötland AB

Ansökningsnummer 200702887
Ansökningsdatum 2007-03-29
Registreringsnummer 389393
Registreringsdatum 2007-06-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-06-01
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; arbetsförmedlingar; konsultationer avseende företagsledning och -organisation; konsultationer avseende personaladministration; assistans vid affärs- eller industriledning; rationaliseringsexperter; företagsorganisationskonsultationer; call center (telefonsvarartjänster); förmedling och uthyrning av arbetskraft; inmatning, bearbetning, kontroll, lagring och /eller framtagning av uppgifter i databaser; annonsering; reklam; marknadsundersökningstjänster; ekonomisk prognostisering; personalrekrytering; omlokaliseringstjänster avseende företag; psykologisk testning vid rekrytering; företagsadministration; bemanning i form av förmedling och uthyrning av arbetskraft; outsourcingtjänster (affärsassistans); övervakning av grupparbete för att förbättra/utveckla dess effektivitet.

Klass: 41

Träningstjänster relaterad till arbetsträning; träningstjänster relaterad till arbetsterapeutisk hälsa; underhållning; utgivning av böcker; utbildningsinformation; praktisk utbildning (instruktion); arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hållande av studiecirklar; yrkesrådgivning (utbildning eller träningsråd); anordnande av personliga utvecklingskurser; arrangerande av tävlingar i utbildningssyfte; friskvårdstjänster (instruktion/information); personlig introduktionstjänster via datorer (utbildning); personlig utvecklingsträning; produktion av kursmaterial; undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; kulturverksamhet.