Ansökningsnummer 202100299
Ansökningsdatum 2021-01-15
Registreringsnummer 613617
Registreringsdatum 2021-03-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-01-15
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Företagsledning; assistans vid affärs- eller företagsledning; professionella företagskonsultationer; företagsutredningar; marknadsstudier; undersökningar avseende företags- eller affärsverksamhet; affärsvärderingar; utvärdering av affärsverksamhet; företagsinformation; marknadsföring av fastigheter; marknadsanalyser inom fastighetsbranschen; reklamtjänster för kommersiella fastigheter eller bostadsfastigheter; reklam och marknadsföring; annonserings- och reklamtjänster; administration av tävlingar för reklamändamål; organisering av evenemang, utställningar, mässor och shower för kommersiella, säljfrämjande verksamhet och reklamändamål; analyser och värderingar av företag.

Klass: 36

Finansiella tjänster; finansiella analyser; finansiella värderingar; finansieringstjänster; värdepappersmäkleri; börsmäkleri; börsnotering; finansiell förvaltning; fondinvesteringar; kapitalinvesteringar; försäkringsverksamhet; monetära tjänster; finansiell information; finansiella konsultationer; rådgivning avseende förvärv, innehav och avyttring av finansiella instrument, bolag och rörelser; finansiella företags-, bransch- och makroekonomiska analyser; fastighetsmäkleri; fastighetsaffärer; fastighetsvärdering; fastighetsförvaltning; fastighetsrådgivning; kapitalinvesteringar i fastigheter; leasing av fastigheter; finansiering av fastigheter; upplåtande av fastighetslån; uthyrning av fastigheter, kontor, affärslokaler och lägenheter.

Klass: 37

Fastighetsskötsel; fastighetsunderhåll; städning av fastighet; byggnation av fastigheter; renovering av fastigheter; fastighetsutveckling (byggnation); ombyggnad av butikslokaler.

Klass: 39

Uthyrning av garage; uthyrning av lagerlokaler; uthyrning av parkeringsplatser.

Klass: 42

Besiktning och inspektion av fastigheter; designtjänster avseende fastigheter; planering av fastighetsbyggnation.

Klass: 43

Kortvarigt boende; hotellverksamhet; uthyrning av möteslokaler; uthyrning av tillfälliga arbetsutrymmen; uthyrning av tillfälliga bostäder.