Ansökningsnummer 198902399
Ansökningsdatum 1989-03-13
Registreringsnummer 227292
Registreringsdatum 1991-10-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-10-25
Typ Figurativt

L LE

Varor & Tjänster

Klass: 7

SAMTLIGA VAROR

Klass: 12

SAMTLIGA VAROR

Klass: 19

SAMTLIGA VAROR

Klass: 37

SAMTLIGA TJÄNSTER