Öppna Varv Stockholm

Varumärke tillhör Flipper Marin AB

Ansökningsnummer 200600517
Ansökningsdatum 2006-01-19
Registreringsnummer 380594
Registreringsdatum 2006-04-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-28
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Anordnande av utställningar för kommersiellt eller reklamändamål; anordnande av mässor för kommersiella eller reklamändamål; anordnande av mässor och utställningar via globala nätverk för kommersiella ändamål; anordnande av tävlingar i reklam- eller säljfrämjande syfte.