ENVIROMENT AND QUALITY MYRESJÖKÖK E&Q EST 1946 ISO 14001 and ISO 9001

Varumärke tillhör Nobia Svenska Kök AB

Ansökningsnummer 199908614
Ansökningsdatum 1999-11-24
Registreringsnummer 349073
Registreringsdatum 2001-10-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-10-05
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 6

Arbetsbänkar av metall; avloppsrör av metall; metallbeslag för byggnader, fönster och möbler som köksinredningar; byggnadsmaterial av metall; byggpaneler, byggskivor och byggstommar av metall; dörr-, luck- och skåpbeslag av metall; köksluckor och köksskåp av metall; galler av metall; grytkrokar; gångjärn av metall; skoningar av metall för handtag; krokar av metall, knoppar (handtag) av metall; lister av metall; rörtrummor av metall för ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer; lårar och lådor av metall; hurtsar av metall; lås av metall (icke-elektriska); länkhjul av metall för möbler, hurtsar och lådor; löprullar av metall för skjutdörrar, kökslådor och utdragslådor; reglar; rulljalusier av metall; rör av stål eller metall; klämmor av metall för rör; signalpaneler av metall (icke-lysande och icke- mekaniska); skenor av metall; skyltar av metall; sprintar (järnvaror); stoppklackar av metall, stänger av metall; trappsteg och trappor av metall; trissor av metall (ej maskindelar); klaffventiler av metall för vattenledningar; vattenlås (ventiler) av metall, oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall, rör av metall.

Klass: 11

Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; formpassade armaturer för ugnar; avhärdningsapparater och installationer för vatten; belysningsapparater och -installationer; blandrör för vattenledningar och blandningskranar för vattenledningar; diskbänkar; filter för dricksvatten; kylapparater för drycker; eldstäder; fläktar (köksfläktar); elektriska fritöser; gaskök; utsugningshuvar för kök; innertakbelysning; ismaskiner och - apparater; kokplattor; apparater och installationer för kokning; kranar för rörledningar; kylskåp; lampor; socklar för elektriska belysningar; ugnar.

Klass: 17

Böjliga rör, ej av metall; plastfilm, ej för inslagning; folier av metall för isolering; plastmaterial i halvfabrikat; flexibla rör, ej av metall.

Klass: 19

Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör för byggnation (ej av metall), träfanér och fanérvirke; formbart trä; fönsterglas för byggnation; fönsterluckor, skåpsluckor (ej av metall); köksinredningar (snickerier); jalusier (ej av metall); inklädnader för konstruktion och byggnation (ej av metall); lister (ej av metall); paneler (ej av metall).

Klass: 20

Möbler, speglar, tavelramar; arbetsbänkar; dörr-, fönster- och möbelbeslag, ej av metall; köksbänkar, köksskivor och bänkskivor; diskar; finsnickeriarbeten; förpackningsbehållare av plast; förvaringsskåp; skåp, lådor, hurtsar, luckor (köksinredningar); hyllor (möbeldelar); kantlister av plast för möbler; lås, ej av metall (icke-elektriska); möbellänkhjul, ej av metall; medicinskåp; mellanväggar av trä för möbler; möbelbeslag, ej av metall; lådor och lårar av trä eller plast; dekorativa plattor för innerväggar ( ej av textil); rullbord; rullande serveringsbord (möbler); stegar av trä eller plast; ställ (möbler); tallrikshyllor; vitrinskåp.