vi diggar dig

Varumärke tillhör Vi Omsorg i Sverige AB

Ansökningsnummer 201903771
Ansökningsdatum 2019-06-05
Registreringsnummer 602636
Registreringsdatum 2019-07-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-06-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 44

Hemvårdstjänster; avlastningstjänster avseende sjukvårdshjälp i hemmet; tillfällig vård av sjuka (tillfällig avlastning för anhöriga); sjukhemstjänster.

Klass: 45

Sällskapstjänster för äldre och funktionshindrade; tillhandahållande av emotionellt stöd till familjer.