Ansökningsnummer 200301871
Ansökningsdatum 2003-03-20
Registreringsnummer 363012
Registreringsdatum 2003-09-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-09-19
Typ Figurativt

H&M

Varor & Tjänster

Klass: