motorvärlden

Varumärke tillhör OK-Förlaget Aktiebolag

Ansökningsnummer 201007223
Ansökningsdatum 2010-09-14
Registreringsnummer 414477
Registreringsdatum 2010-11-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-11-26
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Datorprogram (nedladdningsbara mjukvaror); registrerade datorprogram; lagrade datorprogram.

Klass: 12

Motorer för fordon; fordon; motorfordon.

Klass: 35

Marknadsföringstjänster; affärsrådgivande tjänster avseende franchising innefattande marknadsföringsrådgivning; utomhusreklam; spridning av annons- och reklammaterial; direktreklam; uthyrning av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; datoriserad affärsreklam; publicering av annons- och reklammaterial on-line; reklam; tv-reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhet.

Klass: 38

Upplåtande av internet chatrum; digitala överföringstjänster och sändningstjänster via internet; internetleverantörstjänster, nämligen upplåtande av åtkomst till nätverk; IP-kommunikationstjänster (Internet Protocol); informationstjänster avseende åtkomst till datanätverk/internet; åtkomst till MP3 sajter på internet.

Klass: 41

Utgivning av tidningar; publicering av bloggar on-line; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande av tävlingar i kulturella syften; kulturarrangemang.

Klass: 42

Datorprogrammering; skapande och underhållande av bloggar för andra.