SVENSKA tele

Varumärke tillhör Svenska Foder Aktiebolag

Ansökningsnummer 200903271
Ansökningsdatum 2009-04-22
Registreringsnummer 405707
Registreringsdatum 2009-09-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-09-11
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: