Svenska OptiLab

Varumärke tillhör Svenska Foder Aktiebolag

Ansökningsnummer 201405567
Ansökningsdatum 2014-09-04
Registreringsnummer 523078
Registreringsdatum 2015-02-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-02-04
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 42

Laboratorietjänster; laboratorieanalyser; forskningslaboratorier; biologiska analyser.