S

Varumärke tillhör USNR AB

Ansökningsnummer 190131775
Ansökningsdatum 1969-11-12
Registreringsnummer 131775
Registreringsdatum 1970-06-12
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-06-12
Typ Figurativt

S

Varor & Tjänster

Klass: 7

Maskiner och verktygsmaskiner; motorer (dock ej för landfordon); kopplingar och drivremmar (dock ej för landfordon); stora jordbruksredskap; äggkläckningsapparater.

Klass: 12

Fordon; fortskaffningsmedel för befordring till lands, i luften eller i vatten.