WinSlot

Varumärke tillhör Assa Aktiebolag

Ansökningsnummer 200204164
Ansökningsdatum 2002-06-19
Registreringsnummer 358643
Registreringsdatum 2002-11-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-11-22
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 6

Låsvaror; beslag för dörrar och fönster, även gångjärn, säkerhetsspärrar och förstärkningsbeslag; samtliga ovannämnda varor av metall eller huvudsakligen av metall.