Train to platform

Varumärke tillhör EuroMaint Rail AB

Ansökningsnummer 200801334
Ansökningsdatum 2008-02-12
Registreringsnummer 396303
Registreringsdatum 2008-06-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-06-19
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 37

Rostskyddsbehandling av fordon och farkoster; inspektion av fordon före reparation; installation av fordonsaccessoarer; underhåll av fordon och farkoster; fordons- och farkostsrengöring; fordons- och farkostsreparation; klottersanering; rengöring genom högtrycksspolning; installation och reparation av elektrisk utrustning; konstruktions-, anläggnings- eller byggnadstjänster; rostskyddsbehandling; fordons- och farkostsrundsmörjning; smörjning av fordon och farkoster; fordons- och farkoststvätt; installation, underhåll och reparation av maskiner; reparation/underhåll; installationstjänster.