AXSTORES

Varumärke tillhör Axstores AB

Ansökningsnummer 201001492
Ansökningsdatum 2010-02-19
Registreringsnummer 410900
Registreringsdatum 2010-05-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-05-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

Klass: 39

Transport; emballering/paketering och förvaring av gods; anordnande av resor.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.

Klass: 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer; personliga och sociala tjänster utförda för att tillmötesgå individers behov.