Varumärke tillhör OK-Q8 AB

Ansökningsnummer 199904561
Ansökningsdatum 1999-06-16
Registreringsnummer 337947
Registreringsdatum 2000-05-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-05-26
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 1

Kemiska produkter för industriella, vetenskapliga och fotografiska ändamål samt för användning i jordbruk och trädgårdsskötsel dock ej obearbetade bekämpningsmedel; konsthartser, obearbetade plaster i form av pulver, vätskor eller massor; naturliga gödselmedel och konstgödselmedel; eldsläckningsmedel; härdmedel och kemiska preparat för lödning och svetsning; konserveringsmedel för livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriella ändamål; frostskyddsmedel och kylmedel för fordon; gas för svetsning; avfettningsmedel för industriella ändamål; lösningsmedel.

Klass: 3

Rengöringsmedel; bilrengöringsmedel; rengöringsvätskor för vindrutor; kemiska tvättmedel för hem och hushåll; avfettningsmedel, ej för indrustriella ändamål; blankpoleringsmedel; flyktiga oljor; färgborttagningsmedel och - preparat; polerdukar; polermedel, polervax och polerkrämer; polerpapper; slippapper och -dukar; smärgelpapper och -dukar.

Klass: 4

Industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande-, fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus, nattljus och vekar; energigaser och gaser för uppvärmning (bränsle).

Klass: 6

Obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller och deras legeringar; ankare, städ, klockor, valsade och gjutna byggnadsmaterialer av metall, räls och annat järnvägsbyggnadsmaterial av metall; kedjor (dock ej drivkedjor för fordon); icke-elektriska kablar och metalltrådar; låsvaror av metall; metallrör; kassaskåp och kassaskrin; stålkulor; hästskor; spik och skruvar; små smidesvaror av järn och metall.

Klass: 8

Handdrivna verktyg och handredskap; handdrivna handverktyg för motorfordon; knivsmidesvaror.

Klass: 9

Bilbatterier; eldsläckningsapparater; navigationsinstrument för fordon.

Klass: 12

Fordon och farkoster för transport; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.

Klass: 21

Hushållsartiklar och köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; redskap och material för rengöringsändamål nämligen bomullstrassel, skurtrasor, torkdukar, kvastar; polerapparater och -maskiner för hushållsbruk, icke-elektriska; polerskinn; sämskskinn; polerhandskar; varor av glas, porslin och keramik för hushållsändamål och/eller för prydnadsändamål.

Klass: 25

Vardagskläder, arbetskläder, överdragskläder och overaller; arbetsskor och - stövlar.

Klass: 28

Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser.

Klass: 29

Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geleér. sylter, fruktkompotter, ägg, mjölk och mjölkprodukter, ätliga oljor och fetter.

Klass: 30

Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.

Klass: 31

Jordbruks-, trädgårds-, och skogsbruksprodukter nämligen bär och rotfrukter, spannmål nämligen vete, korn, råg och havre; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor, djurfoder, malt.

Klass: 32

Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

Klass: 35

Marknadsföring i samband med fordonsservice och -underhåll; kundinformation vid försäljning av fordon, bilvårdsprodukter, biltillbehör, bildelar, verktyg, spel och leksaker, kläder och livsmedel.

Klass: 37

Byggnads- och reparationsverksamhet; bensinstationstjänster; drivande av service- och tvättstationer för fordon för befordring till lands, i luften och på vatten; reparation- och underhållsverksamhet avseende fordon för befordring till land, i luften och på vatten.

Klass: 40

Oljeexploateringsverksamhet nämligen förädling av petroleum.

Klass: 42

Oljeletning och oljeprovning i samband därmed samt oljefyndighetsexploatering; hotell och inackorderingsverksamhet samt restaurang- och serveringsverksamhet av alla slag.