Ansökningsnummer 202101747
Ansökningsdatum 2021-03-05
Registreringsnummer 614524
Registreringsdatum 2021-05-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-03-05
Typ Figurativt

EB

Varor & Tjänster

Klass: 6

Skyltar, och informations- och reklamdisplayer, av metall; skyltar av metall (inte lysande eller mekaniska).

Klass: 16

Trycksaker; böcker; affischer; planscher; broschyrer; tidskrifter; vykort; papper och kartong; pappersvaror och undervisningsmaterial; exlibris.

Klass: 41

Museer; museiutställningar; tillhandahållande av museianläggningar och museitjänster; ledning av guidade turer; anordnande av guidade turer för utbildningsändamål; arkivbibliotekstjänster; konferenstjänster; anordnande av möten och konferenser; anordnande av seminarier; anordnande av visningar för kulturändamål; organisering av konferenser, utställningar och tävlingar; utgivning av böcker; utgivning av broschyrer; utgivning av informationsblad; utgivning av trycksaker och tryckta publikationer; direktanslutna publiceringstjänster; publicering av elektroniska publikationer.

Klass: 43

Upplåtande av konferensanläggningar; faciliteter för events, möten och tillfälliga kontorslokaler; anordnande av tillfälligt boende; utskänkning av mat och dryck.