Visa allt om RE Fastigheter

Offentlig försäljning

Offentlig marknadsdata (tkr)
2016 2015 2014
Affärsvärde totalt Summan av samtlig försäljning eller samtliga inköp inom offentlig sektor. Värdet inkluderar eventuell moms. 2 406 2 310
Antal kunder totalt Antal kunder eller leverantörer som gör affärer inom offentlig sektor. 3 3
Bolagets fem största kunder Affärsvärde Affärsvärde Affärsvärde
LINKÖPINGS KOMMUN (Kommun) - 2 339 2 261
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) (Statlig enhet) - 40 43
TRAFIKVERKET (Statlig enhet) - 27 -
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN (Statlig enhet) - - 6
* Alla värden är tkr och inkluderar moms, i tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden. Siffrorna baseras på ett samarbete med allabolag.se och DoubleCheck.
Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.
Laddar verksamhet ...