Ansökningsnummer 190042049
Ansökningsdatum 1932-02-18
Registreringsnummer 42049
Registreringsdatum 1933-05-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-05-29
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: