DE ADERTON

Varumärke tillhör SVENSKA AKADEMIEN

Ansökningsnummer 201501636
Ansökningsdatum 2015-03-04
Registreringsnummer 526368
Registreringsdatum 2015-08-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-08-27
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Information till allmänheten angående författarskap samt litterära och språkliga ämnesområden; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande och hållande av kollokvier, seminarier, symposier; bibliotek.

Klass: 42

Språkforskning med avsikt att främja svenska språket och litteratur.