Livet inifrån om viljekraft

Varumärke tillhör FARSTA FÖRSAMLING

Ansökningsnummer 201500102
Ansökningsdatum 2015-01-09
Registreringsnummer 524865
Registreringsdatum 2015-05-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-05-22
Typ Figurativt

Livet inifrån om viljekraft

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av kulturevenemang; anordnande av kulturverksamhet; anordnande av presentationer för kulturändamål; anordnande av sammankomster för kulturella ändamål; anordnande av seminarier avseende kulturverksamhet; kulturella tjänster; kulturverksamhet; kurser i personlig utveckling; organisering av kultur- och konstevenemang; organisering av kulturella föreställningar; organisering av shower för kulturella ändamål; (organisering av -) utställningar för kultur- eller utbildningsändamål; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella kurser; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella seminarier; produktion av kursmaterial som distribueras vid professionella föreläsningar.

Klass: 45

Andlig rådgivning; andlig utveckling; andlig vägledning.