SLD stora likarätts dagarna

Varumärke tillhör REGION SKÅNE

Ansökningsnummer 201605572
Ansökningsdatum 2016-08-22
Registreringsnummer 535541
Registreringsdatum 2016-11-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-11-03
Typ Figurativt

SLD stora likarätts dagarna

Varor & Tjänster

Klass: