Mötesplats Skåne

Varumärke tillhör REGION SKÅNE

Ansökningsnummer 201600531
Ansökningsdatum 2016-01-26
Registreringsnummer 532112
Registreringsdatum 2016-05-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-19
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 43

Utskänkning av mat och dryck.