EUROCRINE

Varumärke tillhör REGION SKÅNE

Ansökningsnummer 201303421
Ansökningsdatum 2013-05-10
Registreringsnummer 514496
Registreringsdatum 2013-08-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-08-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Databaser.

Klass: 35

Databashantering.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst till databaser.

Klass: 42

Utformning och utveckling av databaser.