Bättre Mottagning

Varumärke tillhör REGION SKÅNE

Ansökningsnummer 200902845
Ansökningsdatum 2009-04-08
Registreringsnummer 406744
Registreringsdatum 2009-10-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-10-16
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: