Ansökningsnummer 200811464
Ansökningsdatum 2008-12-18
Registreringsnummer 402192
Registreringsdatum 2009-03-06
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-03-06
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 39

Transporter.