MBS Medicinskt Beslutsstöd för ambulansdirigering

Varumärke tillhör VÄSTMANLANDS LÄNS LANDSTING

Ansökningsnummer 201105286
Ansökningsdatum 2011-06-23
Registreringsnummer 501774
Registreringsdatum 2011-11-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-11-18
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 44

Sjukvård; medicinsk konsultation och rådgivning för prioritering av ambulansbehov utifrån inkomna nödsamtal.