THE HEART OF SWEDEN

Varumärke tillhör REGION ÖREBRO LÄN

Ansökningsnummer 200806828
Ansökningsdatum 2008-07-21
Registreringsnummer 402407
Registreringsdatum 2009-03-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-03-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 16

Trycksaker; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); affischer; almanackor; böcker; dekaler; etiketter, ej av textil; geografiska kartor; tidsskrifter och tryckta publikationer; vykort.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; spridning, uppdatering och uthyrning av annons- och reklammaterial; anordnande av utställningar och mässor för kommersiella eller reklamändamål; sammanställning och inmatning av information samt systematisering av information i databaser; företagsinformation; PR-tjänster; uthyrning av annonsutrymme och annonseringstid på kommunikationsmedia.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet; anordnande av idrottstävlingar, lotterier, teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster), tävlingar (utbildning och underhållning) och utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande och hållande av kollokvier, kongresser, seminarier, studiecirklar och symposier; bokning av biljetter till teater- och andra nöjesföreställningar; utgivning av böcker; information avseende rekreation, nöjen och underhållning; produktion av radio- och televisionsprogram, teater- och nöjesföreställningar; publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; upplåtande av sportanläggningar; uthyrning av utomhusarenor.

Klass: 43

Semesteranläggningar (logi); upplåtande av campingplatser; hotellbokningar; information angående semesteranläggningar; hotell och möteslokaler; uthyrning av möteslokaler.