Region Örebro län

Varumärke tillhör REGION ÖREBRO LÄN

Ansökningsnummer 201407608
Ansökningsdatum 2014-11-19
Registreringsnummer 530010
Registreringsdatum 2016-02-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-02-16
Typ Figurativt

Region Örebro län

Varor & Tjänster

Klass: 5

Medicinska och veterinära preparat och artiklar; medicinska preparat och substanser; dietiska livsmedel för medicinskt bruk; dietiska substanser anpassade för veterinärt bruk; spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala tandfyllningsmaterial.

Klass: 10

Kirurgiska apparater och instrument; medicinska apparater; odontologiska apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial.

Klass: 16

Affischer; almanackor; anteckningsböcker; blyertspennor; bokbinderimaterial; blanketter (tryckta); block (pappersvaror); kalendrar; kartong; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); tidningar; tryckt material.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhet (spridning av-); anordnande av abonnemang till telekommunikationstjänster (för andra).

Klass: 36

Fastighetsförvaltning

Klass: 37

Service, reparation, underhåll och bränslepåfyllning av fordon; underhåll av simbassänger.

Klass: 39

Ambulanstransporter; biltransporter av resenärer; bokning av transporter; fysisk lagring av elektronisk lagrad data eller dokument.

Klass: 41

Undervisning/utbildning som anordnas av skolor; tolktjänster; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; medicinsk undervisning och utbildning; medicinsk handledning/instruktion och undervisning; undervisning avseende det medicinska området.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster; forskning avseende läkemedel; forskning relaterad till medicin; medicinsk forskning; vetenskaplig forskning och utveckling; forskning och utveckling av datorprogram och programvara.

Klass: 44

Medicinska tjänster; farmaceutiska tjänster; information och rådgivning avseende hälsa; medicinska kliniktjänster; läkemedelsrådgivning.

Klass: 45

Juridiska tjänster.