Ansökningsnummer 190149766
Ansökningsdatum 1974-05-20
Registreringsnummer 149766
Registreringsdatum 1974-12-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-12-20
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 25

Kläder, däri inbegripet kängor, skor och tofflor.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; bistånd vid skötseln av affärsverksamhet.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet.

Klass: 37

Byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet.

Klass: 38

Post-, radio- och telekommunikationsverksamhet.

Klass: 39

Transport och magasinering.

Klass: 40

Bearbetning och behandling av material och föremål.

Klass: 41

Undervisning, utbildning och underhållning.

Klass: 42

Tjänster, vilka icke falla under klasserna 35-41.