Ansökningsnummer 200506216
Ansökningsdatum 2005-08-30
Registreringsnummer 377275
Registreringsdatum 2005-12-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-12-09
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster.

Klass: 37

Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

Klass: 38

Telekommunikation.

Klass: 39

Transport; emballering och förvaring av gods.

Klass: 40

Behandling av ämnen och material.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design.

Klass: 44

Medicinska tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur.