Simgården

Varumärke tillhör VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Ansökningsnummer 201503566
Ansökningsdatum 2015-05-20
Registreringsnummer 527452
Registreringsdatum 2015-10-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-10-22
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater för undervisning; simulatorer; simulatorer för övning av fordonskörning; simulatorer för simulering av drift av landfordon; simulatorer för styrning och kontroll av fordon och farkoster; simulatorer för utbildning av personal i körning av fordon; simuleringsapparater.

Klass: 41

Anordnande av handledning/instruktion och kurser; anordnande av handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; anordnande av instruktionskurser; anordnande av kurser med hjälp av distansinlärningsmetoder; bilskolor; genomförande av utbildningar; handledning/instruktion i användning av maskiner för byggverksamhet; handledning och instruktion; instruktion/handledning (praktisk demonstration); instruktionstjänster; undervisning- och utbildningsinformation; undervisning om skötsel av sällskapsdjur; undervisning och utbildning i affärsverksamhet, industriverksamhet och informationsteknik; utveckling av utbildningsmaterial; uthyrning av utbildningsmaterial; yrkesutbildningskurser (anskaffning av -).

Klass: 42

Forskning och utveckling av produkter; provning av datorprogram; analytiska tjänster avseende datorprogram; forskning och utveckling av datorprogramvara; forsknings- och konsulttjänster relaterade till programvara för datorer; forskning, utveckling, design och uppgradering av datorprogramvara; konstruktion av programvara; konsultation avseende provning av tillämpningssystem; konsultationstjänster avseende datorer och programvara; konsulttjänster avseende datorprogrammering; konsultverksamhet inom området för utformning av programvara; tjänster avseende genomförbarhetsstudier rörande datorprogramvara; utformning av virtual reality-programvara; utveckling av datorprogram; utveckling av programvara till datorspel.