LANDSTINGET BLEKINGE

Varumärke tillhör REGION BLEKINGE

Ansökningsnummer 200507339
Ansökningsdatum 2005-10-06
Registreringsnummer 378430
Registreringsdatum 2006-02-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-02-03
Typ Figurativt

LANDSTINGET BLEKINGE

Varor & Tjänster

Klass: 5

Farmaceutiska preparat.

Klass: 10

Kirurgiska, medicinska, odontologiska apparater och instrument.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 37

Uppförande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga tjänster, forskning.

Klass: 44

Medicinska tjänster.