Länstrafiken Kronoberg

Varumärke tillhör REGION KRONOBERG

Ansökningsnummer 201701994
Ansökningsdatum 2017-03-17
Registreringsnummer 540940
Registreringsdatum 2017-07-31
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-07-31
Typ Figurativt

Länstrafiken Kronoberg

Varor & Tjänster

Klass: 6

Metallstolpar för användning som busshållplatser.

Klass: 9

Magnetkort; elektroniska tidtabeller (nedladdningsbara).

Klass: 12

Fordon för transport av passagerare.

Klass: 16

Visitkort; bildekaler; klistermärken och dekaler; tryckta tidtabeller; tidtabeller; biljetter; tryckta biljetter; nyhetsbrev; trycksaker.

Klass: 19

Busshållplatser, ej av metall [skyltar eller konstruktioner].

Klass: 39

Transport av passagerare i fordon med chaufför; information avseende tidtabeller; information avseende biljettpriser; anordnande av transport av passagerare.