Ansökningsnummer 201403251
Ansökningsdatum 2014-05-07
Registreringsnummer 523445
Registreringsdatum 2015-02-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-02-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: