Ansökningsnummer 190134571
Ansökningsdatum 1970-10-13
Registreringsnummer 134571
Registreringsdatum 1971-03-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-03-26
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper och pappersvaror, papp och pappvaror; trycksaker; tidningar och tidskrifter, böcker; bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror, bindemedel för pappersvaror; konstnärsutrustning; penslar, skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); spelkort; trycktyper; klichéer.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet. Bistånd vid skötsel av affärsverksamhet.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet.

Klass: 37

Byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet.

Klass: 38

Post-, radio- och telekommunikation.

Klass: 39

Transport och magasinering.

Klass: 40

Bearbetning och behandling av material och föremål.

Klass: 41

Undervisning, utbildning och underhållning.

Klass: 42

Tjänster, vilka icke falla underklasserna.