Region Sörmland

Varumärke tillhör REGION SÖRMLAND

Ansökningsnummer 201804307
Ansökningsdatum 2018-07-09
Registreringsnummer 548677
Registreringsdatum 2018-10-19
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-10-19
Typ Figurativt

Region Sörmland

Varor & Tjänster

Klass: 5

Farmaceutiska, medicinska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska livsmedel och dietiska substanser som är anpassade för medicinskt eller veterinärt bruk, spädbarnsmat; dietiska tillskott för människor och djur; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

Klass: 16

Papper och kartong; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; kontorsmaterial och andra kontorsförnödenheter, förutom möbler; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärs- och teckningsmaterial; målarpenslar; instruktions- och undervisningsmaterial; plastark, plastfilm och plastpåsar för emballering och paketering; trycktyper; klichéer.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 39

Transport; emballering eller paketering samt förvaring av gods; anordnande av resor.

Klass: 41

Undervisning eller utbildning; anordnande av handledning eller instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Klass: 42

Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterade till dessa tjänster; industriella analys- och forskningstjänster; design eller utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer.

Klass: 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk.