PHASE 20 - SKATTNINGSSKALA FÖR LÄKEMEDELSRELATERADE SYMTOM

Varumärke tillhör REGION UPPSALA

Ansökningsnummer 200806153
Ansökningsdatum 2008-06-27
Registreringsnummer 403318
Registreringsdatum 2009-04-30
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-04-30
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: