Vårdgivarguiden Stockholms läns Landsting

Varumärke tillhör REGION STOCKHOLM

Ansökningsnummer 201200483
Ansökningsdatum 2012-01-19
Registreringsnummer 505738
Registreringsdatum 2012-06-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-06-08
Typ Figurativt

Vårdgivarguiden Stockholms läns Landsting

Varor & Tjänster

Klass: 5

Farmaceutiska preparat; läkemedel för humana ändamål; första förbandslådor (fyllda); desinficerande förbandsmaterial; förband (medicinska); desinfektionsmedel; kirurgiska förband; bindor till förband; tryckförband [förband]; plåster, förbandsmaterial; kemiska testreagenser [medicinska].

Klass: 9

Digitala anslagstavlor; bärbara testinstrument; elektriska testutrustningar; elektroniska databärare; elektroniska publikationer.

Klass: 10

Testapparater för medicinska ändamål; medicinska testinstrument.

Klass: 16

Tidningar; tidskriftsbilagor till tidningar.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet, säljfrämjande och marknadsföringstjänster; annons- och reklamverksamhet; annons- och reklamverksamhet i massmedia; reklam- och marknadsföringstjänster samt relaterad rådgivning; säljfrämjande tjänster, annonsering och marknadsföring via webbplatser on-line; reklam, direktmarknadsföring; distribution av annons- och reklammaterial per post; reklam och marknadsföring; telefonsvarartjänster; marknadsundersökningar och analystjänster; annonsering genom alla allmänna kommunikationsmedel; annons- och reklamtjänster via internet; annons-, reklam- och affärsverksamhet; abonnemang på elektroniska tidningar.

Klass: 38

Telekommunikationstjänster via digitala nät; elektroniska anslagstaveltjänster; dataöverföringstjänster via telekommunikationsnät; elektroniskt utbyte av data lagrade i databaser som är åtkomliga via telekommunikationsnät; kommunikation av data med hjälp av telekommunikation; datasändning och -mottagning via telekommunikationsmedier; elektronisk annons- och reklamverksamhet (telekommunikation); elektronisk överföring och telekommunikationsöverföring; interaktiva telekommunikationstjänster; information och rådgivning relaterade till telekommunikation; telekommunikation avseende information; it-tjänster [datakommunikation].

Klass: 41

Handledning; handledning/instruktion avseende första hjälpen; handledning och instruktion; handledning/instruktion för sjuksköterskor; medicinsk utbildning och handledning; medicinsk handledning/instruktion och undervisning; utgivning och publicering av tidningar; publicering av elektroniska tidningar som är åtkomliga via globala datanät.

Klass: 42

It-tjänster för läkemedels- och hälsovårdsindustrin; farmaceutisk forskning och utveckling; tjänster för bedömning av farmaceutiska preparat; utveckling av farmaceutiska preparat och mediciner; forskning avseende läkemedel; forskning och utveckling av vacciner och läkemedel; forskning relaterad till medicin; konsultation avseende farmakologi; medicinsk forskning; rådgivning rörande kemiska substanser; rådgivningstjänster avseende vetenskaplig forskning; rådgivning avseende vetenskaplig forskning; utveckling av läkemedelsprodukter; datorstödda analystjänster; utveckling av testmetoder; analystjänster avseende testning av bakterieinnehållet i vätskor; webbhotelltjänster för digitalt innehåll, nämligen onlinetidskrifter och bloggar.

Klass: 44

Hygienisk vård och skönhetsvård; osteopatisk vård; medicinsk vård; medicinska vårdtjänster; tjänster för medicinsk vårdinformation; farmaceutiska rådgivningstjänster; insamling av information avseende användning av farmaceutiska preparat; farmaceutisk rådgivning; farmaceutisk information; farmaceutiska tjänster för att expediera recept; medicinska rådgivningstjänster i hemmet; rådgivning avseende medicinska problem; rådgivning avseende medicinska tjänster; medicinsk rådgivning; rådgivning avseende medicinsk hälsovård; medicinska rådgivningstjänster; tjänster för medicinsk information; medicinsk information avseende gifter; information rörande medicinska specialister; medicinsk information; upplåtande av medicinsk information; utlämning av läkemedel; läkemedelsrådgivning.