MittDiaCert

Varumärke tillhör REGION STOCKHOLM

Ansökningsnummer 201600831
Ansökningsdatum 2016-02-05
Registreringsnummer 531784
Registreringsdatum 2016-05-10
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-05-10
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Instruktionskurser rörande hälsa; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende hälsa och motion; undervisning i hälsa; undervisning/utbildning relaterad till hälsa; utbildning relaterad till hälsa.

Klass: 44

Fackmässiga konsulttjänster avseende medicinsk hälsa; organisering av hälsovård för bibehållen hälsa; information och rådgivning avseende hälsa.