L

Varumärke tillhör REGION STOCKHOLM

Ansökningsnummer 199506636
Ansökningsdatum 1995-06-09
Registreringsnummer 308406
Registreringsdatum 1996-02-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-02-02
Typ Figurativt

L

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

Klass: 37

Uppförande/anläggande samt reparation och underhåll av byggnader; reparation, underhåll och installation av kontorsmaskiner och -utrustning, reparation och underhåll av fordon, reparation och underhåll av kläder och textila produkter även inbegripet tvätteri.

Klass: 38

Telekommunikation.

Klass: 39

Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor.

Klass: 40

Behandling av ämnen och materiel.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet nämligen inom dans, teater, musik, film och litteratur.

Klass: 42

Sjuk- och konvalescentvård, dispensärverksamhet, barn- och åldringsvård, tandvård, veterinärverksamhet, daghem för barn, hotell- och restaurangrörelse, upplåtande av campingplatser, forskning, konsulterande verksamhet med yrkesmässig expertis (ej företags-); ingenjörstekniska och juridiska undersökningar och utredningar, arkitektverksamhet, formgivning, bevakning av lokaler och allmänna platser.