KS

Varumärke tillhör REGION STOCKHOLM

Ansökningsnummer 199300556
Ansökningsdatum 1993-01-22
Registreringsnummer 254804
Registreringsdatum 1994-01-28
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-01-28
Typ Figurativt

KS

Varor & Tjänster

Klass: 39

Transporter.

Klass: 41

Undervisning.

Klass: 42

Tillhandahållande av mat och dryck; sjukvård, hälsovård, medicinsk forskning, medicinsk utveckling samt laboratorietjänster relaterade till sjukhusverksamhet.