KAROLINA KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSETS PERSONALTIDNING

Varumärke tillhör REGION STOCKHOLM

Ansökningsnummer 200405745
Ansökningsdatum 2004-09-03
Registreringsnummer 372763
Registreringsdatum 2005-06-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-06-03
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: