HIV Centrum Karolinska Universitetssjukhuset

Varumärke tillhör REGION STOCKHOLM

Ansökningsnummer 200805930
Ansökningsdatum 2008-06-16
Registreringsnummer 408251
Registreringsdatum 2009-12-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-12-11
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 42

Medicinsk forskning, medicinsk utveckling; kliniska forskningstjänster; vetenskaplig forskning och utveckling; vetenskaplig forskning inom hälso- och sjukvård; laboratorieverksamhet inklusive medicinska och kliniskt fysiologiska laboratorietjänster; information vid framställning av bakteriologiska preparat för laboratorieändamål och/eller vetenskapliga ändamål; information vid framställning av diagnostiska preparat och testsatser för laboratorieändamål och/eller vetenskapliga ändamål.

Klass: 44

Medicinska tjänster; sjukvård; hälsovård; terapeutisk vård; rehabilitering; medicinska analystjänster relaterade till vård av personer (såsom röntgenbehandling och blodprovstagning); konstgjord befruktning; farmaceutisk rådgivning; diagnostik; information vid användning av kirurgiska och medicinska apparater och instrument, konstgjorda lemmar, organ och ortopediska artiklar; information vid framställning och användning av farmaceutiska och hygieniska preparat, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat och förbandsmaterial.