Ansökningsnummer 199005163
Ansökningsdatum 1990-05-30
Registreringsnummer 229081
Registreringsdatum 1991-12-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-12-20
Typ Figurativt

DIN TUR

Varor & Tjänster

Klass: 39

Transport (resor med bil, buss, båt, flyg, tåg).

Klass: 42

Hotell- och rumsanskaffning.