Ansökningsnummer 201108393
Ansökningsdatum 2011-11-03
Registreringsnummer 503869
Registreringsdatum 2012-03-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-03-02
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: