skaraborgsdagen

Varumärke tillhör SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND

Ansökningsnummer 201608398
Ansökningsdatum 2016-12-02
Registreringsnummer 539612
Registreringsdatum 2017-05-15
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-05-15
Typ Figurativt

skaraborgsdagen

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; företagsinformation; opinionsundersökningar; marknadsundersökningar; marknadsstudier.

Klass: 41

Undervisning eller utbildning; arrangerande och hållande av konferenser, kongresser, seminarier och symposier; anordnande av workshopar; anordnande av undervisning; utbildningsinformation; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål.

Klass: 42

Vetenskapliga eller teknologiska tjänster; kartläggning.