ELIN INSAMLING AV SMÅTT ELAVFALL

Varumärke tillhör GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

Ansökningsnummer 201106337
Ansökningsdatum 2011-08-19
Registreringsnummer 502014
Registreringsdatum 2011-11-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-11-25
Typ Figurativt

ELIN INSAMLING AV SMÅTT ELAVFALL

Varor & Tjänster

Klass: 6

Behållare av metall för avfall.

Klass: 20

Behållare, ej av metall, för avfall.