RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN

Varumärke tillhör KARLSTADSREGIONENS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Ansökningsnummer 200504028
Ansökningsdatum 2005-06-02
Registreringsnummer 378164
Registreringsdatum 2006-01-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-01-20
Typ Figurativt

RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN

Varor & Tjänster

Klass: 39

Räddningsoperationer (transporter), sjukvårds- och ambulanstransporter.

Klass: 41

Information, rådgivning om utbildning och utbildning avseende skydd mot olyckor.

Klass: 44

Ambulerande sjukvård och sjukvård i anslutning till olycksfall och katastrofer.

Klass: 45

Professionella säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer samt övervakning och beredskapsinsatser vid bränder, olyckor och naturkatastrofer.